Перейти до вмісту
Головна » Етичний кодекс компанії

Етичний кодекс компанії

Базові принципи роботи підприємства "Амсон"

Будь що в житті потребує впорядкування. Ми також впорядкували свою діяльність на підприємстві.

1. Загальні положення

1.1. Підприємством “Амсон” розроблено Етичний кодекс, який визначає правила та норми поведінки, які мають бути дотримані кожним співробітником компанії.

1.2. Метою кодексу є створення системи взаємовідносин та корпоративних цінностей, які допоможуть забезпечити ефективну діяльність та довгостроковий успіх компанії.

1.3. У цьому документі визначені цінності та принципи діяльності організації.

1.4. Репутація компанії є важливою складовою, яка впливає на її вартість на ринку. Тому, щоденна робота по формуванню іміджу, яку здійснюють всі співробітники компанії, не тільки підвищує престиж та статус компанії, але й збільшує її нематеріальні активи.

1.5. Взаємоповага, гуманність, справедливість, відповідальність за виконання зобов’язань є основою взаємодії та розвитку партнерських відносин між співробітниками та керівництвом компанії.

1.6. Керівники структурних підрозділів несуть відповідальність за дотримання принципів та положень цього документу.

1.7. Кожен співробітник, ставши членом колективу Організації, повинен дотримуватися корпоративних норм та цінностей, які визначені у внутрішніх нормативних документах, включаючи цей Етичний кодекс компанії. Цей кодекс поширюється на всіх співробітників, включаючи керівництво. Ми очікуємо, що ці принципи та цінності будуть відображені у щоденну поведінці співробітників, їх ставлення до компанії, діяльності компанії, своїх обов’язків, до клієнтів, партнерів і один до одного.

2. Цінності і принципи Організації

2.1. Організація вважає, що люди є її найважливішою цінністю. Компанія вірить, що професіоналізм та задоволеність роботою її працівників є ключовими факторами успіху.

2.2. Компанія прагне до довгострокової співпраці з кожним працівником, що вступає до її колективу, з метою постійного покращення та розвитку. Компанія надає своїм співробітникам можливості для розкриття їх потенціалу.

2.3. Однією з цілей компанії є створення та підтримка статусу привабливого роботодавця. Компанія створює максимально сприятливі умови для праці, що відповідають можливостям компанії та реальності, з метою розвитку та навчання своїх співробітників.

2.4. Компанія має за мету мати в своєму складі найкращих фахівців, які відповідають високим професійним та корпоративним вимогам. Компанія підтримує підвищення професійного рівня своїх співробітників.

 

2.5. Результат є головним, а не процес.

Виконання і завершення роботи – різні речі. Прірву не подолаєш на 98%. Не можна виконати роботу на 98%, це є лише процес. Результатом є 100% виконання запланованої роботи.

2.6. Чітке формулювання завдання є важливим для його точного виконання. Якщо ви не впевнені, що правильно зрозуміли завдання, або не впевнені, що ваш співробітник правильно зрозумів його, перепитайте, поясніть необхідну кількість разів. Керівник несе відповідальність за чітке формулювання завдання.

2.7. Постановка завдання може обговорюватися, але виконуватися потрібно. Співробітник може запропонувати корекції до завдання, уточнювати терміни і ресурси для його виконання. Якщо співробітник не має пропозицій або уточнень, то завдання вважається прийнятим і потрібно його виконати.

2.8. Кожен повинен виконувати свої завдання самостійно. Компанія підтримує самостійне виконання завдань у межах повноважень. Керівник може делегувати завдання підлеглим, але він несе відповідальність за їх виконання. Співробітник може використовувати знання та компетенції керівника для вирішення нестандартних завдань або завдань, що перевищують його повноваження.

 

2.9. Кожен співробітник і його керівник повинні знати рівень відповідальності та повноважень, щоб однаково розуміти, які рішення може приймати співробітник та за який результат він відповідає. Рівень відповідальності та повноважень не можна трактувати по-різному.

2.10. Якість та своєчасність виконання завдань є основою нашої репутації. Кожен співробітник має виконувати свої зобов’язання якісно та своєчасно. Якість роботи кожного співробітника впливає на його професійну репутацію та авторитет.

2.11. Субординація є важливою. Якщо співробітник хоче зробити пропозицію або зауваження, повинен звернутися до свого безпосереднього керівника. Якщо потрібно звернутися до вищого керівника, співробітник повинен надіслати копію свого звернення своєму безпосередньому керівнику. Але співробітник може звернутися до вищого керівника згідно з процедурами в компанії (наприклад, через «гарячу лінію») з пропозиціями, зауваженнями, скаргами.

2.12. Тільки лояльні співробітники можуть бути членами нашої команди. Лояльний співробітник – це той, хто активно допомагає і покращує роботу компанії, конструктивно критикує та взагалі не проявляє байдужості або негативу щодо компанії. Негативні коментарі не приймаються, тому що кожен повинен взяти відповідальність на себе та запитати: «Що я зробив, щоб змінити ситуацію?»

 

2.13. Успіх компанії залежить від ініціативи кожного працівника. Компанія високо цінує пропозиції та ідеї своїх працівників і надає можливість використовувати всі існуючі канали комунікації для їхнього передачі. Компанія прагне матеріально винагороджувати цінні ініціативи та ідеї своїх працівників.

2.14. Знання та професійна майстерність працівників є ключем до успіху компанії. Якісне використання наявних знань працівниками, глибокі знання у своїй сфері та супутніх процесах, включаючи інші підрозділи та організації, а також постійне підвищення рівня професійної компетентності через навчання та обмін досвідом допомагає оптимізувати способи виконання завдань, збільшувати результативність та ефективність компанії.

2.15. Розвиток компанії неможливий без самовдосконалення та саморозвитку працівників. Постійний та систематичний обмін досвідом, знаннями, вміннями та навичками сприяє підвищенню професійної майстерності співробітників організації. Компанія очікує від своїх працівників самостійного навчання та розвитку та надає можливості для цього за рахунок коштів компанії або пайової участі. У компанії відбувається обмін досвідом за принципом “навчився сам – навчи інших”.

2.16. Чесність і справедливість: В даному принципі ми розглядаємо чесність як порядність і нездатність до неетичних та аморальних вчинків, щирість, відкритість, правдивість, надійність і сумлінність в роботі. Ми також розуміємо справедливість як відповідність між правами і обов’язками, працею і винагородою, заслугами і їх визнанням, помилками, порушеннями і відповідальністю за них. Крім того, цей принцип передбачає аргументоване засудження спірних ситуацій і проблем, об’єктивну оцінку ситуації, усвідомлення обґрунтованості критики, вміння вислухати і зрозуміти думку і точку зору інших, здатність визнати їх правоту і власні помилки.

2.17. Командна робота: Один з основних принципів нашої Організації – прагнення до створення результативної команди однодумців, які поділяють цілі та цінності компанії. Взаємна підтримка, взаємозамінність і взаємовиручка, а також активний обмін знаннями та досвідом – основа відносин в команді. Ми працюємо разом, щоб досягти спільної мети. Кожен має право на підтримку та професійну допомогу в команді, і зобов’язаний надавати таку допомогу іншим учасникам команди.

2.18. Взаємоповага. Взаємоповага є ключовою складовою корпоративної культури. Вона передбачає відносини поваги, ввічливості та взаємодопомоги між співробітниками, клієнтами, партнерами, керівником і підлеглим, незалежно від їхньої посади. Кожен повинен визнавати досвід, достоїнства та досягнення інших. Дотримання культури спілкування та ділового етикету є невід’ємною частиною цього принципу. У компанії неприпустиме використання ненормативної лексики.

3. Відповідальність як базовий етичний принцип

3.1.1. Забезпечення якісних послуг та задоволення потреб населення в них;

3.1.2. Розвиток регіонів, де діє компанія, з метою забезпечення добробуту;

3.1.3. Раціональне використання природних ресурсів;

3.1.4. Участь в благодійних та спонсорських акціях;

3.1.5. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення.

3.2.1. Розвиток ефективних, взаємовигідних та надійних відносин на основі взаємоповаги, довіри та відповідальності за виконання зобов’язань та надання послуг;

3.2.2. Задоволення та вдячність клієнтів являються головною нагородою та джерелом добробуту власників та співробітників компанії.

3.3.1. Компанія оцінює внесок кожного працівника до досягнення результатів і гідно оплачує їхню працю. Вона розробляє ефективні системи стимулювання і мотивації співробітників, постійно стежить за тенденціями на ринку праці та діями конкуруючих компаній, щоб своєчасно коригувати кадрову політику.

3.3.2. В компанії розробляються та впроваджуються програми навчання та розвитку, підготовки кадрового резерву, комплексної оцінки та просування, які ґрунтуються на корпоративних компетенціях та професійних навичках.

3.3.3. Компанія прагне забезпечити постійне підвищення рівня соціального захисту своїх співробітників, охорону здоров’я та безпеку всіх категорій персоналу.

3.3.4. Компанія дає можливість своїм співробітникам відкрито висловлювати свої думки та пропозиції. Вона інформує колектив про важливі питання її діяльності та розкриває стратегічні напрямки розвитку, основні цілі та завдання компанії, щоб кожен працівник розумів, які є шлях та пріоритети розвитку компанії, її вимоги до співробітників та очікування від них, а також можливості, які відкриваються.

 

3.4.1. Співробітники повинні дотримуватися всіх принципів та цінностей, зазначених у Етичному Кодексі, що очікується від них компанією.

3.4.2. Кожен співробітник, який взаємодіє з клієнтами, представляє компанію своїм зовнішнім виглядом та поведінкою, тому важливо, щоб він дотримувався корпоративного стилю одягу та забезпечував порядок, чистоту та акуратність на робочому місці.

3.4.3. Компанія підтримує здоровий спосіб життя для своїх співробітників і пропагує здоровий спосіб життя, включаючи відмову від куріння та інших шкідливих звичок, помірне вживання алкоголю, різноманітні види спорту та активного відпочинку. Компанія також надає підтримку співробітникам у їхньому прагненні дотримуватися здорового способу життя, включаючи матеріальну підтримку.

 

3.4.4. Компанія очікує від своїх співробітників свідомості, лояльності та відповідальності у всіх питаннях, що стосуються діяльності компанії, та очікує їх відмову від участі у будь-яких недостойних та неправомірних діях. Окрім того, компанія встановлює додаткові вимоги, які визначають неприйнятні дії, які є грубим порушенням норм, у тому числі законодавства та внутрішніх документів компанії: 3.4.4.1. Будь-які дії, які можуть завдати шкоди репутації компанії, її клієнтів та партнерів, передачу інформації, що завдає шкоди майну та репутації компанії, негативна інформація про компанію, її керівників та співробітників, яка поширюється працівником третім особам, а також інформація, яка може бути інтерпретована як така, що ганьбить репутацію, є неприпустимими. 3.4.4.2. Заборонено використовувати матеріальні, інформаційні або інші ресурси компанії в особистих цілях та на шкоду компанії. Компанія дуже цінує свою конфіденційну інформацію та забороняє її передачу стороннім особам або організаціям. Якщо співробітник здійснює неправомірні дії щодо передачі інформації або спричинення матеріального збитку, компанія має право застосувати адміністративні та матеріальні санкції.

3.4.4.3. Компанія та її співробітники не повинні отримувати будь-які форми хабарів або приймати будь-які зобов’язання, крім загальноприйнятих протокольних заходів. 3.4.4.4. Недопустимо займати майно, яке належить компанії та її співробітникам. 3.4.4.5. Ставлення до підлеглих, колег, керівництва, зовнішніх клієнтів і партнерів повинно бути шанобливим, без обману та неповаги. 3.4.5. Принцип аполітичності є важливим для компанії. Співробітникам не рекомендується висловлювати свої політичні погляди, а керівникам це заборонено, оскільки це може вплинути на бізнес-репутацію компанії.

3.4.6. Ефективне використання робочого часу. Співробітники повинні дбайливо використовувати свій робочий час та не витрачати час інших співробітників без належної потреби. Використання службової електронної пошти повинно бути обмежене лише необхідними випадками, які призводять до підвищення ефективності прийняття рішень. 3.4.7. Оптимізація бізнес-процесів. Співробітники повинні постійно оптимізовувати свої робочі процеси та підвищувати ефективність виконання своїх функціональних завдань. Вони також мають надавати пропозиції щодо вдосконалення бізнес-процесів компанії. 3.4.8. Відповідальність за своє здоров’я. Кожен співробітник повинен нести відповідальність за своє здоров’я та дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці.

3.4.9. Збереження майна компанії. Співробітники мають нести відповідальність за збереження товарно-матеріальних цінностей та основних фондів компанії. Вони також повинні дбайливо використовувати це майно.

Дотримання правил.

3.5. Кожен співробітник повинен бути ознайомлений з правилами та нормами етичного кодексу і дотримуватися їх у своїй роботі.

Ми всі різні

Кожна людина унікальна та потребує індивідуального підходу, як на роботі, так і в приватному житті. На роботі ми проводимо мінімум третину свого життя. Тому встановлені чіткі правила полегшуюють життя.